Objava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Leskovac

On Januar 29, 2018
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 22
U periodu od 29.01.2018. do 31.01.2018. godine, održana je zimska škola, mesto Leskovac , opština Leskovac - grad, Lebane - skupštinska sala Opštine Lebane, Bojnik - skupštinska sala Opštine Bojnik, Leskovac - sala PSSS Leskovac. Zimska škola je počela 29.01.2018. godine u 10:00, i održana je prema sledećem rasporedu:
29.01.2018.

29-01-2018.
   10:00 do 10:30 Suzbijanje tripsa , savetodavac Gordana Jovanović
   10:35 do 11:05 Tehnologija proizvodnje kupine , savetodavac Nenad Stefanović
   11:10 do 11:40 Povećanje kvaliteta maline primenom dobre higijenske prakse , savetodavac Aleksandar Mitic
   11:45 do 12:15 Setva jarih kultura na području JO , savetodavac Jelena Stojiljković
   12:20 do 12:50 Pravilna primena đubriva , savetodavac Boban Stanković
   12:55 do 13:25 Dobra poljoprivredna praksa , savetodavac Mirjana Petrović
   13:30 do 14:00 Higijena kao osnovni preduslov za dobijanje kvalitetnog i bezbednog mleka i mlečnih proizvoda , savetodavac Dejan Randjelović
   14:05 do 14:35 Evidencija troškova na poljoprivrednom gazdinstvu(pdv,osiguranje,računovodstvo i krediti) , savetodavac Dejan Randjelović
   14:40 do 15:10 Tehnologija gajenja maline , savetodavac Dalibor Cvetanović
   15:15 do 15:45 Đubrenje voćnih zasada , savetodavac Dalibor Cvetanović

30-01-2018.
   10:00 do 10:30 Organska proizvodnja , savetodavac Nenad Stefanović
   10:35 do 11:05 Ključne tačke u proizvodnji šljive , savetodavac Aleksandar Mitic
   11:10 do 11:40 Suzbijanje žilogriza , savetodavac Gordana Jovanović
   11:45 do 12:15 Priprema zemljišta i meliorativno đubrenje , savetodavac Igor Ristić
   12:20 do 12:50 Tumačenje rezultata analize zemljišta , savetodavac Boban Stanković
   12:55 do 13:25 Prihrana useva ozime setve , savetodavac Jelena Stojiljković
   13:30 do 14:00 Preventivne mere u cilju sprečavanja pojave mikotoksina u kukuruzu , savetodavac Bojana Karapandžić
   14:05 do 14:35 Podrška interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkih zadruga , savetodavac Mirjana Petrović

31-01-2018.
   10:00 do 10:30 Obična kruškina buva , savetodavac Bojana Karapandžić
   10:35 do 11:05 Zaštita voća od azijske voćne mušice , savetodavac Gordana Jovanović
   11:10 do 11:40 Odvodnjavanje , savetodavac Igor Ristić
   11:45 do 12:15 Tehnologija prerade voća , savetodavac Aleksandar Mitic
   12:20 do 12:50 Diverzifikacija prihoda na gazdinstvu , savetodavac Mirjana Petrović
   12:55 do 13:25 Upis u vinogradarski registar , savetodavac Nenad Stefanović
   13:30 do 14:00 Ekonomičnost tova junadi simentalske rase u tipu jablanički simentalac , savetodavac Dejan Randjelović
   14:05 do 14:35 Proizvodnja jabuke, krompira i kupusa uz primenu mere dobre poljoprivredne prakse i pravilna upotreba sredstva za zaštitu bilja , savetodavac Bojana Karapandžić
   14:40 do 15:10 Online marketing u poljoprivredi , savetodavac Igor Ristić
   15:15 do 15:45 IPARD , savetodavac Dalibor Cvetanović

Cilj održavanja Zimske škole je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim temama iz oblasti biljne i stočarske proizvodnje, kao i sa merama agrarne politike ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede sa sledećim rasporedom po opštinama i terminima održavanja: 29.01.2018 godine, Lebane - skupštinska sala Opštine Lebane 30.01.2018 godine, Bojnik - skupštinska sala Opštine Bojnik 31.01.2018 godine, Leskovac - sala PSSS Leskovac
Koordinator: Dalibor Cvetanović


Izvor: PSSS Leskovac