Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

On Januar 29, 2018
At Šabac
Posted by PSSS Šabac
Hits: 17
Dana 29.01.2018. godine, sa početkom u 16:00 održana je predavanje, mesto Donje Crniljevo , opština Koceljeva, Prostorije Osnovne škole sa temama:
1. 16:00 do 16:30 Morfološke osobine zemljišta , savetodavac Darko Simić
2. 16:30 do 17:00 Zaštita koštičavog voća , savetodavac Slobodan Gošić
3. 17:00 do 17:30 Pravilna primena sredstava za zaštitu bilja , savetodavac Slavica Maksimović

Cilj predavanja bio je da se prisutnim skrene pažnja na kvalitet obradivog poljoprivrednog zemljišta u njihovim atarima i posebno obrati pažnja na osobine zemljišta koje treba popraviti određenim meliorativnim merama, a o kojima je bilo reči na predavanju. Takođe u ovom kraju dosta je prisutna šljiva kao voćna vrsta pa je i cilj druge teme bio da se posveti pažnja zaštiti koštičavog voća kao i kako i na koji način pravilno primeniti sredstva za zaštitu bilja . Na predavanju je bilo prisutnih 15 poljioprivrednih proizvođača
Koordinator: Darko Simić


Izvor: PSSS Šabac