Objava: RADIONICA-PSSS Šabac

On Januar 29, 2018
At Šabac
Posted by PSSS Šabac
Hits: 35
Dana 29.01.2018. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Vukošić , opština Vladimirci, Poljoprivredno gazdinstvo Miloša Kuzmanovića sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Zaštita semena krompira od zemljišnih štetočina , savetodavac Slavica Maksimović

Cilj na radionici bio je da se stavi akcenat na zaštitu semena krompira pri setvi, a od štetnih insekata u zemljištu kao što su larve žičara , grčica rovci... Veoma je važno da se za odabrani insekticid poštuje propisana karenca koja za a.m.hlorpirifos je obezbeđena vremenom primene.Primenjen je preparat Galation extra u dozi 20 kg /ha. Na radionici je bilo prisutnih 6 poljoprivrednih proizvođača
Koordinator: Slavica Maksimović


Izvor: PSSS Šabac