Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

On Januar 29, 2018
Posted by PSSS Pozarevac
Hits: 30
Dana 29.01.2018. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Malo Crniće , opština Malo Crniće, sala Opštine sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Proizvodnja vina u domaćinstvu - najčešće greške , savetodavac Ana Đorđević
2. 18:30 do 19:00 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Aleksandar Stojanović
3. 19:00 do 19:30 Suzbijanje korova u kukuruzu , savetodavac Zvezdana Jovanović
4. 19:30 do 20:00 Povećanje kvaliteta mleka primenom dobre higijenske prakse , savetodavac Nenad Vujčić

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa pravilnim uzorkovanjem i obeležavanjem uzoraka zemljišta za agrohemijsku analizu, najčešćim propustima u tehnologiji proizvodnje vina u domaćinstvu. Takođe biće im ukazano na primenu dobre higijenske prakse kako bi se povećao kvalitet mleka kod krava, kao i na najznačajnije korove i njihovo suzbijanju u kukuruzu.
Koordinator: Ana Đorđević


Izvor: PSSS Požarevac