Najava: RADIONICA-PSSS Niš

On Januar 31, 2018
At Niš
Posted by PSSS Nis
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 103
Dana 31.01.2018. godine, sa početkom u 14:30 održaće se radionica, mesto Donji Ljubeš , opština Aleksinac, Na parcelama polj.proizvodjača Sladjana Milovanović sa temom:
1. 14:30 do 15:30 Kontrola plodnosti zemljišta,način izrade plana uzorkovanja,pravilnog kretanja po parceli kao i pravilan način uzimanja uzoraka zemljišta sa parcela kao i uzimanja prosečnog uzorka. , savetodavac Ivan Rangelov

Cilj tribine je da se prisutnim polj.proizvodjačima praktično prikaže način izrade plana uzorkovanja kao i pravilnog kretanja po parceli,pravilnog uzimanja uzoraka kao i pravilnog uzimanja prosečnog uzorka za agrohemijsku analizu zemljišta a sve u cilju racionalizacije biljne proizvodnje pravilnom upotrebom vrste i količine mineralnih i organskih djubriva.
Koordinator: Ivan Rangelov


Izvor: PSSS Niš