Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

On Januar 22, 2018
Posted by PSSS Krusevac
Hits: 19
Dana 22.01.2018. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Parcane , opština Varvarin, Dom kulture sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Dobijanje kvalitetnog i higijenski ispravnog mleka. , savetodavac Dragan Gunjak
2. 19:30 do 20:00 Ipard fondovi , savetodavac Zoran Starinac
3. 20:00 do 20:30 Zasnivanje višegodišnjih zasada korak po korak , savetodavac Momir Nedić

Cilj ovog predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa Ipard fondovima ,Higijenom mleka i zasnivanje višegodišnjih zasada.
Koordinator: Dragan Gunjak


Izvor: PSSS Kruševac