Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On Januar 23, 2018
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 35

Dana 23.01.2018. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, Svečana sala Kulturnog centra Novi Pazar sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Organska proizvodnja u voćarstvu , savetodavac Silvija Hodžić
2. 11:30 do 12:00 Zimska ishrana krava , savetodavac Zumreta Trtovac
3. 12:00 do 12:30 Drugi javni poziv za IPARD podsticaje u nabavku novog traktora , savetodavac Safet Vesnić
4. 12:30 do 13:00 Zaštita maline od bolesti , savetodavac Svetlana Šućević
5. 13:00 do 13:30 Postupak kod telenja , savetodavac Bilal Tajić

PSSS Novi Pazar je održala predavanje u saradnji sa lokalnom samoupravom Grada Novi Pazar, na kojem je prisustvovalo 51 poljoprivredni proizvođač. Cilj održanog predavanja je bio pružanje pomoći prisutnima u oblastima navedenih tema, a tkđ. i nastavak saradnje u tekućoj godini sa Odeljenjem za privredu-Odsek za poljoporivredu lokalne samouprave Grada Novog Pazara i to sve u interesu poljoprivrednika.
Koordinator: Silvija Hodžić


Izvor: PSSS Novi Pazar