Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

On Januar 19, 2018
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 65

Dana 19.01.2018. savetodavac Silvija Hodžić posetio je udruženje Udruženje poljoprivrednika "Agro Deževa", mesto Deževa, opština Novi Pazar - grad, u periodu od 12:00 do 13:00 časova
Održan je sastanak sa šest članova Udruženja poljoprivrednika "Agro Dežava" na kojem je protumačen Drugi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novog traktora. Pored najavljene teme razgovarali smo o planu rada predmetnog udruženja za 2018.godinu, tako da je sastanak trajao dva sata duže od predviđenog vremena.


Izvor: PSSS Novi Pazar