Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Leskovac

On Januar 19, 2018
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 58
Dana 19.01.2018. savetodavac Mirjana Petrović posetio je udruženje Udruženje pčelara opštine Leskovac, mesto Leskovac, opština Leskovac - grad, u periodu od 10:15 do 11:15 časova
Sastanak je održan sa ciljem upoznavanja članova udruženja sa novim uslovima pri izvozvu robe na tržište Ruske Federacije.


Izvor: PSSS Leskovac