Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

On Januar 18, 2018
Posted by PSSS Jagodina
Hits: 18

Dana 18.01.2018. godine, sa početkom u 15:00 održana je predavanje, mesto Supska , opština Ćuprija, Sala restorana sa temama:
1. 15:00 do 15:30 Uticaj preventivnih mera u proizvodnji kukuruza na smanjenje mikotoksina , savetodavac Ljiljana Jeremić
2. 15:30 do 16:00 IPARD prvi i drugi poziv , savetodavac Miodrag Simić

Uticaj preventivnih mera na polju u berbi i skladištenju na smanjenje mikotoksina u kukuruzu. Uslovi konkurisanja po prvom i drugom pozivu IPARD-a.
Koordinator: Miodrag Simić


Izvor: PSSS Jagodina