Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Pirot

On Januar 15, 2018
At Pirot
Posted by PSSS Pirot
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 47
Dana 15.01.2018. savetodavac Mimica Kostić-Đorđević posetiće udruženje Udruženje za negovanje i očuvanje starih i umetničkih zanata, mesto Pirot, opština Pirot, u periodu od 09:00 do 10:30 časova
Tema sastanka je: IPARD program -Javni pozivi koji su objavljeni.Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora i Javni poziv za podnošenjezahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu polj.gazdinstava u nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije. Cilj održavanja sastanka sa članovima udruženja je da se upoznaju sa prihvatljivim investicijama,visinom podsticaja, rokovima za podnošenje zahteva kao i potrebnom dokumentacijom.


Izvor: PSSS Pirot