Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Jagodina

On Decembar 27, 2017
Posted by PSSS Jagodina
Hits: 32

Dana 27.12.2017. savetodavac Ivana Gligorijević posetio je udruženje Vinski red pomoravske regije,,Steva pisar 1805', mesto Paraćin, opština Paraćin, u periodu od 18:00 do 19:00 časova
Održan je sastanak sa 3 člana udruženja.S obzirom na činjenicu da je ovo bio naš prvi sastanak prvo je usledilo upoznavanje sa članovima,opštim podacima o udruženju i radom udruženja.Na sastanku je bilo reči o rezultatima u tekućoj kalendarskoj godini i planovima za narednu kalendarsku godinu.Razgovarano je o učestvovanju udruženja na sajmovima i drugim manifestacijama,o potrebi udruženja za enološkom stanicom,o prijemu novih članova i saradnjom sa drugim udruženjima u zemlji.


Izvor: PSSS Jagodina