Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Niš

On Decembar 27, 2017
At Niš
Posted by PSSS Nis
Hits: 37
Dana 27.12.2017. savetodavac Tanja Živković posetio je udruženje Udruženje Trnava voće, mesto Gornja Trnava, opština Niš-Crveni Krst, u periodu od 10:00 do 11:00 časova
Sa članovima udruženja komentarisana prethodna vegetacija i problemi sa kojima su se susretali. Takođe je razgovarano o IPARD programu i mogućnostima korišćenja IPARD fondova pojedinih članova gazdinstva.


Izvor: PSSS Niš