Objava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Kragujevac

On Decembar 27, 2017
Posted by PSSS Kragujevac
Hits: 33
Dana 27.12.2017. godine, sa početkom u 17:00 održana je zimska škola, mesto Batočina , opština Batočina, Sala opštine Batočina (drugi dan Zimske škole) sa temama:
1. 17:00 do 17:30 Poboljšanje kvaliteta mleka primenom dobre higijenske prakse na poljoprivrednom gazdinstvu i ishrana krava , savetodavac Goran Joksić
2. 17:30 do 18:00 Dominantan fitopatološki problem u proizvodnji krompira , savetodavac Lidija Vulović
3. 18:00 do 18:30 Povećanje vrednosti poljoprivredne proizvodnje kroz preradu , savetodavac Violeta Petrović Luković
4. 18:30 do 19:00 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Suzana Nešković
5. 19:00 do 19:30 Diverzifikacija prihoda na gazdinstvu , savetodavac Suzana Nešković
6. 19:30 do 20:00 Agroekonomije sa posebnim osvrtom na PDV, troškovi na gazdinstvu, računovodstven, penzijsko i socijalno osiguranje, osiguranje useva i kredite u poljoprivredi , savetodavac Dragana Jelić


Koordinator: Ljiljana Vuksanović


Izvor: PSSS Kragujevac