Najava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Šabac

On Decembar 26, 2017
At Šabac
Posted by PSSS Šabac
Hits: 637

U periodu od 26.12.2017. do 28.12.2017. godine, održaće se zimska škola, mesto Šabac , opština Šabac - grad, Sala PSSS Šabac. Zimska škola počinje 26.12.2017. godine u 10:10 prema sledećem rasporedu:
26.12.2017.

26-12-2017.
   10:10 do 10:40 Predstavljanje rezultata makroogleda kukuruza iz 2017. godine , savetodavac Svetlana Zlatarić
   10:40 do 11:10 Značaj ozimih krmnih međuuseva u proizvodnji kvalitetne kabaste stočne hrane , savetodavac Svetlana Zlatarić
   11:10 do 11:40 Predstavljanje rezultata savetodavnog modula , savetodavac Marina Gačić
   11:40 do 12:10 Đubriva (podela, značaj, uloga...) , savetodavac Gordana Rehak
   12:10 do 12:40 Značaj analize zemljišta pre setve i uticaj NPK hraniva na gajene kulture , savetodavac Gordana Rehak
   12:40 do 13:10 Organska poljoprivreda kao vid očuvanja životne sredine , savetodavac Gordana Rehak
   13:20 do 13:50 Crvenilo kukuruza , savetodavac Slobodan Gošić
   13:50 do 14:20 Mikotoksini u biljnoj proizvodnji , savetodavac Slobodan Gošić

27-12-2017.
   10:00 do 10:30 Savremena proizvodnja višnje , savetodavac Milorad Jocković
   10:30 do 11:00 Zaštita višnje i trešnje , savetodavac Slobodan Gošić
   11:00 do 11:30 Zaštita šljive , savetodavac Slavica Maksimović
   11:30 do 12:00 Azijska voćna mušica - Drosophilla suzuki , savetodavac Slavica Maksimović
   12:15 do 12:45 Suzbijanje glodara na parcelama , savetodavac Slavica Maksimović
   12:45 do 13:15 IPARD program , savetodavac Zoran Beljić
   13:15 do 13:45 Zadruge u EU i zadruge u Srbiji , savetodavac Zoran Kozlina

28-12-2017.
   09:40 do 10:15 Predstavljanje IPARD mere M1 - uvodni deo , eksterni predavač Slobodan Živanović
   10:15 do 11:00 Odobravanje projekata M1 - 1. deo Uslovi i potrebna dokumentacija , eksterni predavač Milena Rudaljević
   11:15 do 12:00 Odobravanje projekta M1 - 2. deo: Dostavljanje ponude i izračunavanje vrednosti IPARD podsticaja , eksterni predavač Milena Rudaljević
   12:00 do 12:45 Odobravanje projekta M1 - 3.deo: Odobravanje projekata M1, aplikacioni formular, procena ekonomske održivosti , eksterni predavač Milena Rudaljević
   13:30 do 14:00 Morfološka svojstva zemljišta , savetodavac Darko Simić
   14:00 do 14:30 Đubrenje ratarskih kultura , savetodavac Darko Simić

Cilj održavanja Seminara - Zimske škole je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim temama iz oblasti biljne i stočarske proizvodnje, kao i sa merama agrarne politike. Na trećem danu zimske škole gosti će biti predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - sektora za ruralni razvoj i Uprave za agrarna plaćanja sa temama koje se odnose na implementaciju IPARD mere M1.


Koordinator: Marina Gačić


Izvor: PSSS Šabac