Objava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Pirot

On Decembar 05, 2017
At Pirot
Posted by PSSS Pirot
Hits: 39

U periodu od 05.12.2017. do 07.12.2017. godine, održana je zimska škola, mesto Pirot , opština Pirot, Prostorija Narodne biblioteke. Zimska škola je počela 05.12.2017. godine u 10:15, i održana je prema sledećem rasporedu:
05.12.2017.

05-12-2017.
   10:15 do 11:00 Proizvodnja kbaste stočne hrane na oranicama i travnjacima , eksterni predavač Zoran Lugić
   11:00 do 11:45 Aktuelni problemi u zaštiti bilja u 2017.g. , eksterni predavač Dragan Đorđević
   12:00 do 12:45 Aktuelnosti u zaštiti voća i pravilna upotreba pesticida , eksterni predavač Vlada Božić
   12:45 do 13:30 Mikotoksini u kukuruzu , savetodavac Zoran Panajotović
   13:45 do 14:30 IPARD Pravilnici , savetodavac Olivera Gavrilović
   14:30 do 15:15 Analiza prinosa kukuruza u 2017.godini , savetodavac Srđan Vidanović

06-12-2017.
   10:15 do 11:00 Tehnologija gajenja jagoda , eksterni predavač Ivan Špakovski
   11:00 do 11:45 Tolerantnost hibrida kukuruza na štetne uslove , eksterni predavač Vladimir Rajković
   12:00 do 12:45 Prerada voća , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević
   12:45 do 13:30 Računovodstvo na poljoprivredenom gazdinstvu , savetodavac Srđan Vidanović
   13:45 do 14:30 Formiranje zadruga , savetodavac Ljubiša Đorđević

07-12-2017.
   10:15 do 11:00 Reprodukcija goveda , eksterni predavač Goran Jakovljević
   11:00 do 11:45 Oplemenjivanje goveda , eksterni predavač Radivoje Đurđević
   12:00 do 12:45 Unapređenje kvaliteta mleka , savetodavac Zoran Nikolić
   12:45 do 13:30 Organska proizvodnja , savetodavac Olivera Gavrilović
   13:45 do 14:30 Vinogradarski registar , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević
   14:30 do 15:15 Diverzifikacija aktivnosti na gazdinstvu , savetodavac Ljubiša Đorđević

Cilj održavanja zimske škole je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa novinama iz raznih oblasti proizvodnje, aktuelnim problemima u pojedinim grana proizvodnje kao i preporukama za prevazilaženje istih kao i merama agrarne politike MPŠV.
Koordinator: Mimica Kostić-Đorđević


Izvor: PSSS Pirot