Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

On Novembar 12, 2017
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 69
Dana 12.11.2017. godine, sa početkom u 13:30 održana je predavanje, mesto Leskovac , opština Leskovac - grad, Velika sala PSSS Leskovac sa temama:
1. 13:30 do 14:00 Preporuke o preventivnim merama i čuvanju kukuruza u klipu ili zrnu u cilju sprečavanja pojave mikotoksina , savetodavac Mirjana Petrović
2. 14:00 do 14:30 Setva ozimih useva , eksterni predavač Vlada Mitrović

Predavanja je održano sa ciljem da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na preventivne mere u sprečavanju pojave mikotoksina u kukuruzu prema preporukama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije kao i da se objasne nove tehnike u pčelarenju, skupljanju pčelinjeg otrova i prikaže sortiment ozimih useva.
Koordinator: Mirjana Petrović


Izvor: PSSS Leskovac