Одржана едукација за Модул 3: Сушење воћа

On Oktobar 20, 2017
At Beograd
Hits: 377

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2017. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди, одржан је Модул 3: Инвазивне врсте – Сушење воћа.
Модул 3 представља комбиновани (blended) модул који се састојао од тематског предавања у учионици и учења на даљину (e-learning). Тематско предавање у учионоци одржано је 29.09.2017. године у Институту за примену науке у пољопривреди, а учење на даљину у периоду од 02. до 20.10.2017. године.
Полазници Модула 3 били су саветодавци Пољопривредних саветодавних и стручних служби Србије (ПССС) задужени за послове из области воћарства и виноградарства.
Циљ едукације био је да саветодавце упозна са основама процеса сушења воћа, различитим технологијама сушења различитих воћних врста, опремом и важећом законском регулативом везаном за сушење воћа. Кроз практичне примере и вежбе учесници су стекли знања о правилном избору адекватне технологије за сушење воћа у зависности од воћне врсте и поступком израчунавања биланса производње сушеног воћа.
Предавачи на едукацији били:

Доцент др Иван Павков са Пољопривредног факултета у Новом Саду,
др Драган Раховић из Института за примену науке у пољопривреди - Београд

 

Презентације

Извор: ИПН