Objava: RADIONICA-PSSS Zaječar

On Oktobar 18, 2017
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 90

Dana 18.10.2017. godine, sa početkom u 11:30 održana je radionica, mesto Mala Jasikova , opština Zaječar - grad, Poljoprivredno gazdinstvo Budimira Jokovića sa temom:
1. 11:30 do 13:00 Određivanje optimalnog vremena berbe dunje pomoću refraktometra , savetodavac Mihajlo Žikić

Dana 18.10.2017 sa početkom u 11:30h na poljoprivrednom gazdinstvu Budimira Jokovića, PSSS Zaječar je organizovala radionicu pod nazivom: “Određivanje optimalnog vremena berbe dunje pomoću refraktometra”. Radionica je održana u saradnji sa ovlašćenom organizacijom - Institutom za primenu nauke u poljoprivredi . Cilj radionice je bio da se proizvođačima praktično prikaže postupak određivanja optimalnog vremena berbe dunje primenom dva tipa refraktometra-digitalnog i optičkog. Bilo je prisutno 11 proizvođača.
Koordinator: Mihajlo Žikić


Izvor: PSSS Zaječar