Одржана Едукација за Радионицу 3 - Рaзумевање, објашњење и вредновање резултата појединачног годишњег економског извештаја са пољопривредног газдинства, анализа конкурентности и поређење у групи

On Oktobar 03, 2017
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 267

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2017. годину, а у циљу ефикасног функционисања FADN система, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди организовали су обуку за Рaзумевање, објашњење и вредновање резултата појединачног годишњег економског извештаја са пољопривредног газдинства, анализа конкурентности и поређење у групи за саветодавце који прикупљају податке у оквиру FADN система од 2016. године. Једнодневна едукацијa за 50 саветодаваца из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије одржанa је у Институту за примену науке у пољопривреди, 19. и 20. септембра 2017. године.
Циљ едукације био је да саветодавци унапреде знања неопходна за анализу и поређење (бенчмаркинг) остварених резултата газдинства са подацима конкурентних газдинстава у FADN систему и резултатима пословања у претходној години, презентацију резултата пословања пољопривредног газдинства за пољопривредника и давање препоруке на основу Повратне информације.
На примерима студије случаја за газдинства са ратарском, воћарском и мешовитом производњом, кроз интерактиван рад саветодавци су се и практично обучили за објашњење Повратне информације.

 

Презентације


Предавачи на едукацији били су:
Мр Мирјана Бојчевски, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Зорица Кукић, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Проф. др Раде Поповић, Економски факултет, Суботица
Проф. др Сањин Ивановић, Пољопривредни факултет, Београд
Др Славица Чолић, Институт за примену науке у пољопривреди
Роберт Радишић, Институт за примену науке у пољопривреди

Извор: ИПН