Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Zaječar

On September 21, 2017
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 74

Dana 21.09.2017. godine, sa početkom u 12:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Osnić , opština Boljevac, Ogledna farma Jovanović Nenada sa temom:
1. 12:00 do 13:00 Primer dobre poljoprivredne prakse u ratarskoj proizvodnji u vidu prikaza postignutih rezutata uspešne planske proizvodnje strnih žita, okopavina i krmnog bilja , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj posete oglednoj farmi bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa primerom dobre poljoprivredne prakse u ratarskoj proizvodnji i rezutatima uspešne planske proizvodnje strnih žita, okopavina i krmnog bilja, postignutih primenom stručnih saveta, primenom plodoreda, adekvatnog đubrenja organskim i mineralnim đubrivima, kao i zaštitom useva u pravo vreme i odgovarajućim preparatima, sve u uslovima ekstremne suše ove godine.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić


Izvor: PSSS Zaječar