Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Zaječar

On September 21, 2017
Posted by PSSS Zajecar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 35
Dana 21.09.2017. godine, sa početkom u 12:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Osnić , opština Boljevac, sa temom:
1. 12:00 do 13:00 Primer dobre poljoprivredne prakse u ratarskoj proizvodnji u vidu prikaza postignutih rezutata uspešne planske proizvodnje strnih žita, okopavina i krmnog bilja , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj posete oglednoj farmi je upoznavanje poljoprivrednika sa primerom dobre poljoprivredne prakse u ratarskoj proizvodnji i rezutatima uspešne planske proizvodnje strnih žita, okopavina i krmnog bilja, postignutih primenom stručnih saveta, primenom plodoreda, adekvatnog đubrenja organskim i mineralnim đubrivima, kao i zaštitom useva u pravo vreme i odgovarajućim preparatima u uslovima ekstremne suše ove godine.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić


Izvor: PSSS Zaječar