Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

On September 14, 2017
Posted by Administrator
Hits: 58

Dana 14.09.2017. godine, sa početkom u 20:00 održana je predavanje, mesto Bogovina , opština Boljevac, Prostorije mesne kancelarije sa temama:
1. 20:00 do 20:30 Podizanje zasada leske i ekonomska isplativost , savetodavac Mihajlo Žikić
2. 20:30 do 21:00 Kreditna podrška za poljoprivrednike , savetodavac Saša Stamenković

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa podizanjem zasada leske i ekonomskom isplativošću i kreditnom podrškom za poljoprivrednike. Prisutno je bilo 12 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Mihajlo Žikić


Izvor: PSSS Zaječar