Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Jagodina

On September 16, 2017
Posted by PSSS Jagodina
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 41

Dana 16.09.2017. savetodavac Miodrag Simić posetiće udruženje Resavska tradicija, mesto Medveđa, opština Despotovac, u periodu od 12:00 do 13:00 časova
Udruženje organizuje sajam pod nazivom"Dani kukuruza"; pa će članovi uzeti aktivno učešće u organizaciji: doček gostiju i predavača;organizacija izložbenih štandova domaće radinosti. Cilj sastanka je da članovi dobiju konkretne zadatke-kako bi manifestacija dobro protekla.


Izvor: PSSS Jagodina