Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

On Jul 26, 2017
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 69
Dana 26.07.2017. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Leskovac , opština Leskovac - grad, Sala PSSS Leskovac sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Način osnivanja zadruge , savetodavac Dalibor Cvetanović
2. 12:30 do 13:00 Značaj udruživanja u zemljoradničke zadruge , savetodavac Bojana Karapandžić

Cilj predavanja je bio da se prisutni proizvođači upoznaju sa postupkom i značajem osnivanja zadruga.
Koordinator: Dalibor Cvetanović


Izvor: PSSS Leskovac