OBJAVA: DAN POLJA KUKURUZA - PSSS UŽICE

On Oktobar 14, 2020
At Užice
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 421

14.10.2020.godine su održani Dani polja kukuruza, sa kojima se završava ogled.
Prisutnima je prezentovana agrotehnika sprovedena od početka do završetka ogleda i na kraju su prezentovani rezultati ogleda.
Pored standardnih hibrida u ogled su uvršteni i novi hibridi sa čijim karakteristikama i potrebnim agrotehničkim merama su upoznati proizvođači i ostali zainteresovani (đaci). U ogledu je zastupljeno (posejano) 30 hibrida od 4 semenske kuće:
-          Institut Novi Sad, Institut Zemun polje, KWS hibridi, Agrosava.
Ogled kukuruza je postavljen na površini od 2,80 ha sa hibridima od FAO 300 do FAO 700 prve grupe zrenja.
Setva ogleda je urađena 23.04.2020.godine. Osnovna obrada je rađena u jesen 2019.godine. Predsetvena priprema je rađena na 7 dana pred setvu sa rotodrljačama. Priprema je rađena u povoljnim uslovima, u smislu vlažnosti zemljišta što je značajno olakšalo ovu operaciju  a kasnije i samu setvu. Na osnovu agrohemijske analize zemljišta đubrenje je rađeno sa NPK 3x16 u količini od 300 kg/ha. Setva je obavljena na međurednom rastojanju 0,70 m a u redu je rađeno zavisno od hibrida (22-24cm). Zaštita od korova je rađena 2 puta : I put Reglan i Basar 2,0+1,5l/ha (27.04.2020.) i II put Talisman i Skaut 1,25+0,25l/ha (15.05.2020.)
Cilj ogleda: Upoznavanje proizvođača i ostalih zainteresovanih  sa postignutim rezultatima kao i karakteristikama postavljenih hibrida od od kojih će se neki tek naći u maloprodaji naredne godine, kao i sa agrotehničkim merama koje su sprovedene. Ogled su mogli da prate i na praktičnoj nastavi i učenici polj.škole.
Dani polja su organizovani da pored gore nabrojanih ciljeva ogleda proizvođači izaberu hibrid za narednu setvenu sezonu u zavisnosti od cilja proizvodnje, mikroklimata itd.
I   NS hibridi:
1.       NS -3022
2.       NS -3023
3.       NS -4000
4.       NS -4051
5.       NS -5051
6.       NS -5072
7.       NS -6000
8.       NS -6140, ukupno 8
II  ZP hibridi:
1.       ZP -366
2.       ZP -388
3.       ZP-427
4.       ZP -4007
5.       ZP -500
6.       ZP -548
7.       ZP -555
8.       ZP -560
9.       ZP -600
10.    ZP -606
11.    ZP -666
12.    ZP -701, ukupno 12
III  AS hibridi:
1.       AS -201
2.       AS -543
3.       AS -507
4.       AS -646
5.       AS -72
6.       AS -702, ukupno 6
IV KWS hibridi:
1.       KWS -2370
2.       KWS –Balasko
3.       KWS –Mikado
4.       KWS –Konsens
I +II + III + IV = 30 hibrida