OBJAVA: DAN POLJA KUKURUZA - PSSS NIŠ

On Oktobar 02, 2020
At Niš
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 234

Dana 02.10.2020. Savetodavci PSSS Niš u selu Korman sa početkom od 10-12 sati na parceli proizvođača Saše Anđelkovića iz Kormnana održali su Dan polja-prezentaciju ogleda kukuruza. U ogledu je predstavljeno 37 hibrida sedam selekcionih kuća. Cilj dana polja bio je da se proizvožđačima predstave fenotipske karakteristike prisutnih hibrida kao i merenjem prinosa njihove produktivne osobine u istim agroekološkim i agrotehničkim uslovima gajenja, kako bi proizvođače prisutne hibride uvrstili u setvu na svojim poljima u narednom periodu.

Izvor: PSSS Niš