OBJAVA: DAN POLJA STRNIH ŽITA - PSSS UŽICE

On Jul 07, 2020
At Užice
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 65

07.07.2020.godine su održani Dani polja sa kojima se i završava ogled sa ozimim strmim žitima.
Tokom dana polja prisutnima su predočeni rezultati ogleda kao i sprovedene agrotehničke mere tokom vođenog ogleda.
Prisutni su upoznati sa karakteristikama novih sorti ozimih žita kao i sa sortimentom ranijih sorti koje su reper za nove sorte.
U ogledu su zastupljene 23 sorte strnih žita od 4 semenske kuće:

-Institut Novi Sad
-Bio granum doo Novi Sad
-Galenika
-Agrosava
U ogledu je zastupljeno:
-18 sorti pšenice
-2 sorte ječma
-1 sorta tritikalea
-1 sorta ozimog ovsa
- 1 sorta raži


Setva ogleda je rađena 28.10.2019.godine. Predusev je bio kukuruz. Niska zemljišna vlaga je značajno otežala oranje i predsetvenu pripremu kao i sam tok setve.
Đubrenje je urađeno na osnovu agrohemijske analize zemljišta sa miner.đubrivom NPK 2x16 u količini od 300kg/ha. Prihrana je rađena sa KAN-om u količini od 250kg/ha.
Uništavanje korova je rađeno sa: tezisom 10h/ha, , bonacom  0,4l/ha i akordom 0,5l/ha.
Procena prinosa će biti urađena naknadno (pojedinačnim merenjem po sortama).
Cilj održavanja dana polja je upoznavanje sa karakteristikama novih sorti strnih žita od različitih semenskih kuća, međusobno upoređivanje i izbor najbolje sorte za svoje područje i agroklimat područje setve –gajenja.
Učenici srednje poljoprivredne škole su takođe mogli da prate ogled od setve, tokom vegetacije kao i sprovođenje agromera.


Zastupljenost sortimenta:

INS sorte
1.Zvezdana
2.Rani otkos
3.Obala
4.Futura
5.40-S
6.Simonida
7.Nigra
8.Ilina
9.Odisej
10.NS-565
11.Nonijus
12.Savo
13.Jadar

II  Bio-granum doo
1.Klimatika
2.Griamo
3.Logika
4.Ikona
5.Elastika
6.Adartina

III  Galenika
1.Amstrong
2.Avenus
3.Nikol

IV Agrosava

1.Apiko
I + II + III + IV= 23 sorte

 

Izvor: PSSS Užice