OBJAVA: DAN POLJA STRNIH ŽITA - PSSS NIŠ

On Jun 25, 2020
At Niš
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 96

Dana 25.06.2020. sa početkom od 11 sati u selu Vele Polje,opština Niš Crveni Krst, savetodavci PSSS Niš su u saradnji s proizvodjačem Petrović Mikicom iz Vele Polja održali su Dan polja sa različitim vrstama i sortama ozimih strnih žita. Na prezentaciji su proizvodjači mogli videti najbitnije karakteristike 34 sorte ozimih strnih žita, osam selekcionih kuća. Cilj  održavanja dana polja,  je da proizvodjači ovog područja mogu videti karakteristike predstavljenih sorti na prezentaciji i da ih eventualno u buduće zaseju na svojim parcelama.

Izvor: PSSS Niš