Objava: RADIONICA-PSSS Vranje

On Jun 18, 2020
At Vranje
Posted by PSSS Kosovska Mitrovica
Hits: 8
Dana 18.06.2020. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Korbevac , opština Vranje - grad, Poljoprivredno gazdinstvo Tasić Milan sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Uvođenje dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji tikve , savetodavac Marija Janjić

Domaćinu je preporučeno praćenje vodnog režima zemljišta zbog toga što tikve traže veliku količinu vode zbog formiranja velike mase ploda, takođe, prihranjivanje preko lista odgovarajućom formulacijom folijarnih đubriva koja u sebi sadrže veliki broj mikroelemenata, kao i pregled useva na korove i plevljenje.
Koordinator: Marija Janjić


Izvor: PSSS Vranje