Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Zaječar

On Jun 16, 2017
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 100
Dana 16.06.2017. godine, sa početkom u 16:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Podgorac , opština Boljevac, Gazdinstvo Mladenović Vlaste sa temom:
1. 16:00 do 17:00 Primeri dobre poljoprivredne prakse , savetodavac Slavica Dželatović

Prilikom posete oglednoj farmi poljoprivredni proizvođači su upoznati sa primerima dobre poljoprivredne prakse i rezutatima uspešne saradnje gazdinstva sa savetodavnom službom.
Koordinator: Slavica Dželatović


Izvor: PSSS Zaječar