Objava: DAN POLJA - PSSS Kosovska Mitrovica

On Jun 14, 2017
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 95

Dana 13.06.2017. godine, PSSS Kosovska Mitrovica je održala DAN POLJA STRNIH ŽITA na imanju SPŠ - Priština sa sedištem u Lešku. U ogledu su zastupljene vrste - sorte tri semenske kuće. Skroman razvoj biljaka su uslovili loši vremenski uslovi u toku razvoja biljaka  kao i setva u van-optimalnom roku. Proizvođači su bili zainteresovani za nove sorte strnih žita, posebno za pšenicu. Na manifestaciji je prisustvovalo četrdeset zainteresovanih poljoprivrednika i pored aktuelnih radova u polju. Lokalni radio kao i regionalna televizija su propratili ovu tradicijonalnu manifestaciju.

Koordinator Dana Polja je savetodavac ratarstva Zoran Milosavljević

Izvor: PSSS Kosovska Mitrovica