Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Kragujevac

On Mart 30, 2020
Posted by PSSS Kragujevac
Hits: 126
Dana 30.03.2020. savetodavac Miloš Jelić posetio je udruženje Agencija ; Mat ;, mesto Toponica, opština Knić, u periodu od 14:00 do 15:00 časova
Dana 30.03.2020 godine , obzirom na vanrednu situaciju, održao se online sastanak sa članovima udruženja Agencije MAT u Toponici, opština Knić , u terminu od 14-15h . Tema na sastanku je bila :Načini i uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku kvalitetnog priplodnog materijala od ministarsatva poljoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja . Na sastanku je bilo 3 članova udruženja . Koordinator je bio Miloš Jelić - savetodavac za ruralni razvoj


Izvor: PSSS Kragujevac