Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

On Februar 06, 2020
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 53

Dana 06.02.2020. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Planinica , opština Zaječar - grad, Prostorije mesne kancelarije sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Zimska rezidba voća , savetodavac Mihajlo Žikić
2. 18:30 do 19:00 Uloga i značaj PDV-a u poljoprivredi , savetodavac Saša Stamenković
3. 19:00 do 19:30 Glabal Gap standard , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa zimskom rezidbom voća, ulogom i značajem PDV-a u poljoprivredi, kao i sa Global Gap standardom.
Koordinator: Mihajlo Žikić


Izvor: PSSS Zaječar