Одржанa едукацијa за Модул 5: Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди

On Jun 07, 2017
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 276

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2017. годину, у организацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), одржане су едукације за Модул 5 - Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди.

Дводневна едукација одржана је за две групе саветодаваца Пољопривредних саветодавних и стручних служби (ПССС) и то за прву групу у термину 15. и 29. мај 2017, и 16. и 30. мај 2017. за другу групу саветодаваца.

Циљ модула био је да саветодавци унапреде знања из области примене савремених метода оцене инвестиција, односно да се оспособе да изврше оцену економске исплативости и финансијске прихватљивости инвестиција у свим гранама пољопривреде.

Поред теоријског, едукација је садржала и значајнији, практичан део, који се односио на израчунавање нето садашње вредности различитих инвестиција у пољопривреди, интерне стопе, као и рока повраћаја, уз утврђивање финансијске прихватљивости појединих инвестиција у пољопривреди.

Презентације

Предавач на едукацији био је проф. др Сањин Ивановић са Пољопривредног факултета Универзитета у Београду

Извор: ИПН