Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Niš

On Decembar 31, 2019
At Niš
Posted by PSSS Nis
Hits: 121
Dana 31.12.2019. savetodavac Srećko Vukašinović posetio je udruženje Udruženje voćara i vinogradara Ražanj, mesto Ražanj, opština Ražanj, u periodu od 09:00 do 09:45 časova
Cilj posete je bio da se uka\e na aktuelne radove u vo'njacima i vinogradima u narednom periodu kao i na aktuelne podsticaje u poljoprivredi.


Izvor: PSSS Niš