Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS K.Mitrovica

On Novembar 07, 2019
Posted by PSSS Kosovska Mitrovica
Hits: 24
Dana 07.11.2019. savetodavac Ljiljana Gvozdić posetio je udruženje Udruženje poljoprivrednih proizvođača jagodičastog voća Leposavić, mesto Leposavić, opština Leposavić, u periodu od 13:30 do 14:30 časova
Sastanak sa članovima udruženja "Udruženje poljoprivrednih proizvođača jagodičastog voća Leposavić" održan je na gazdinstvu Minić Ratomira na temu: "Analiza proizvodne 2019.godine u okviru delokruga rada udruženja i preporuke oko pripreme zasada za zimski period". Broj prisutnih članova je bio 3. Cilj održavanja sastanka je bio da se analizira proizvodna godina, sagledaju problemi sa kojima su se članovi susretali tokom nje, uz osvrt na vremenske prilike koje su je pratile i uticale na stanje zasada i realizaciju poslova. Date su i konkretne preporuke oko pripreme zasada za zimski period, kao i oko mogućnosti ličnog edukovanja proizvođača tokom zime.


Izvor: PSSS K.Mitrovica