Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

On Oktobar 11, 2019
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 86

Dana 11.10.2019. savetodavac Silvija Hodžić posetio je udruženje Udruženje poljoprivrednika "Agro Deževa", mesto Deževa, opština Novi Pazar - grad, u periodu od 10:15 do 11:00 časova
Cilj održanog sastanka sa članovima predmetnog udruženja poiljoprivrednika bio je pružanje informacije o raspisanim Javnim pozivima iz IPARD podsticaja i načinu konkurisanja za nabavku novih traktora i mehanizacije.


Izvor: PSSS Novi Pazar