Objava: "Dan polja kukuruza" -PSSS Užice

On Oktobar 08, 2019
At Užice
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 319

Dana  8.10.2019. Godine su održani Dani polja kukuruza as kojima se završava makroogled.

Proizvođačima je prezentovana agrotehnika provedena do zasnivanja ogleda, za vreme ogleda (vegetacije) I na kraju rezultati ogleda.

Pored standardnih hibrida u ogledu su zastupljeni I novi hibridi as čijim karakteristikama I potrebnim agrotehničkim merama su upoznati proizvođači I ostali zainteresovani (đaci). U ogledu je zastupljeno 23 hibrida do 3 semenske kuće I to:

-          Institut Novi Sad,

-          Institut Zemun polje,

-          KWS hibridi.

Ogled kukuruza je postavljen na površinu do 2,30 ha as hibridima do FAO – 300 do FAO – 700 grupe.

Setva ogleda je rađena 22.04.2019.godine. Osnovna obrada je rađena u jesen 2018.godine. Na 10 Dana pred setvu je rađena priprema zemljišta as rotodrljačom. Đubrenje je rađeno na bazi agrohemijske analize zemljišta I to as NPK 3x16 u količini do 300 kg/ha. Međuredno odstojanje u setvi je rađeno na 70 cm a u redu zavisno do hibrida na 22-24 cm. Prihrana je rađena as KANom u količini do 300 kg/ha u fazi petog lista. Zaštita korova je rađena posle setve a pre nicanja (25.04.2019.) as:

-          Basar – 1,5 l/ha

-          Rezon – 2,0 l/ha

Nakon nicanja (korektivno)

-          Talisman – 1,5 l/ha

-          Plamen – 0,5 l/ha

Cilj ogleda:

-          Upoznavanje proizvođača as novim hibridima, agrotehnikom I zaštitom.

-          Upoznavanje učenika poljoprivredne škole u pokaznoj nastavi, Kao I ostalim zainteresovanim.

-          Mogućnost izbora hibrida za narednu setvenu sezonu zavisno do cilja gajenja – upotrebe a prema agroekološkim uslovima gde će biti organizovana proizvodnja.

 

1)      NS HIBRIDI

 

 1. NS-3022
 2. NS-3023
 3. NS-4024
 4. NS-4051
 5. NS-6102
 6. NS-6030
 7. NS-6140
 8. NS-5051
 9. NS-7020

Ukupno 9

 

2)      ZP HIBRIDI

 

 1. ZP-388
 2. ZP-427
 3. ZP-4007
 4. ZP-500
 5. ZP-548
 6. ZP-555
 7. ZP-560
 8. ZP-600
 9. ZP-606
 10. ZP-666
 11. ZP-366

Ukupno 11

3)      KWS HIBRIDI

 

 1. KWS KAMPARIS
 2. KWS ORLANDO
 3. KWS KAPITALIS

Ukupno 3

1 + 2 + 3 = 23 hibrida do 3 semenske kuće.