Objava: PREDAVANJE-PSSS Pad.Skela

On Oktobar 09, 2019
Posted by PSSS Padinska Skela
Hits: 83

Dana 09.10.2019. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Beograd (Zemun) , opština Beograd-Zemun, Sala Mesne zajednice sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Javni poziv za IPARD , savetodavac Anka Kačarević
2. 12:30 do 13:00 Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji maline , savetodavac Eleonora Onć Jovanović
3. 13:00 do 13:30 Ishrana pšenice , savetodavac Zlatko Vampovac

Tokom predavanja su predstavljane nove mere agrarne politike kao i neophodnost ishrane pšenice tokom vegetacije i pre setve.
Koordinator: Zlatko Vampovac


Izvor: PSSS Pad.Skela