Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Mladenovac

On September 18, 2019
Posted by PSSS Mladenovac
Hits: 27

Dana 18.09.2019. savetodavac Bojan Mijatović posetio je udruženje Udruženje vinogradara, vinara i ljubitelja vina "Zeočki vinogradi", mesto Zeoke, opština Beograd-Lazarevac, u periodu od 10:00 do 11:00 časova
Cilj posete udruženju je bliže objašnjenje članovima udruženja i poljoprivrednim proizvođačima o konceptu integralne zaštite vinove loze, sa posebnim osvrtom na vođenje evidencije tretiranja i poštovanja karence za vinske sorte grožđa. Poseti je prisustovalo pet poljoprivrednih proizvođača.


Izvor: PSSS Mladenovac