Objava: "Dan polja kukuruza" -PSSS Leskovac

On September 11, 2019
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 42

U organizaciji  PSSS Leskovac dana 11.09.2019. goine na oglednoj parceli PSSS Leskovac u Pečenjevcu, sa početkom u 10:00 časova održana je tradicionalna manifestacija „Dan polja kukuruza“.
U ogledu je bilo zastupljeno 37 hibrida, 7 semenskih kuća. Nakon pozdravne reči domaćina i gostiju usledio je obilazak hibrida u ogledu i upoznavanje sa primenjenom agrotehnikom  u ogledu i meteorološkim prilikama tokom vegetacije. Nakon skidanja useva, sređivanja i prezentovanja rezultata, poljoprivrednim proizvođačima biće puno lakše u odabiru hibrida za narednu proizvodnu godinu.
Cilj postavljanja ogleda bio je da se na području delovanja PSSS Leskovac u istim agrometeorološkim uslovima i istom primenjenom agrotehnikom utvrde prinosi različitih hibrida kukuruza. Prezentaciji je prisustvovalo 49 poljoprivrednih proizvođača.

PSSS Leskovac