Objava: " Dan polja kukuruza" - PSSS Jagodina

On September 10, 2019
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 51

Na oglednoj parceli Gorana Miladinovića iz Kočinog Sela PSSS Jagodina održala je 10.09.2019. godine tradicionalni dan polja kukuruza. Posle pozdravne reči direktora, prisutni proizvođači su od strane savetodavaca upoznati  sa primenjenom agrotehnikom u ogledu. Predstavnici semenskih kuća proizvođačima su ukazali na osobine hibrida koji su zastupljeni u ogledu. U sklopu ogleda urađen je i agrotehnički ogled sa folijarnom prihranom gde se vidi razlika u varijantama a konačni rezultat dobiće se kad se izvrši kombajniranje i merenje ogleda. Po završetku obilaska i prezentacije proizvođači su nastavili druženje na oglednoj parceli i razmenjivali iskustva i očekivanja rezultata berbe koja će uslediti narednih dana. Kao i svake godine ovu manifestaciju propratili su predstavnici medija (TV, radio, novine).

Koordinator ogleda Miodrag Simić.