Одржана едукација саветодаваца Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије „Установљавање ознака географског порекла вина у Србији по PDO/PGI систему и производњи вина са географским пореклом“

On September 10, 2019
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 435

Одржана едукација саветодаваца Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије „Установљавање ознака географског порекла вина у Србији по PDO/PGI систему и производњи вина са географским пореклом“
У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2019. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), одржана је едукација за Модул 9 - Установљавање ознака географског порекла вина у Србији по PDO/PGI систему и производњи вина са географским пореклом.
Циљ едукације био је да се саветодаваци Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије (ПССС) информишу и едукују о функционисању система ознака географског порекла за вина у Србији у складу са PDO/PGI системом, принципима, регулативи и процедури установљавања ознака географског порекла вина у Србији по PDO/PGI систему и производњи вина са географским пореклом, као и значају и користи производње вина са ознаком географског пореклаa да кроз свој рад са газдинствима допринесу информисању произвођача грожђа и вина о постојању система производње вина са ознаком географског порекла и његовом значају, као и упуте заинтересоване произвођаче на укључивање у овај систем.
Циљ едукације био је да се саветодаваци Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије (ПССС) информишу и едукују о принципима, регулативи и процедури установљавања ознака географског порекла вина у Србији по PDO/PGI систему Европске Уније, о производњи вина са географским пореклом, као и значају и користи производње вина са ознаком порекла. Ово ће им омогућити да произвођачима грожђа и вина пруже релевантне информације о систему производње вина са ознаком географског порекла и његовом значају, као и опште информације о процедури установљавања ознака и производње вина са географским пореклом
Едукација је се одржана 10. септембра 2019. године, у Институту за примену науке у пољопривреди, Београд, а учесници едукације били су саветодавци ПССС из области воћарства, технологије биљних производа и органске производње.

Извор: ИПН