Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Vranje

On September 05, 2019
At Vranje
Posted by PSSS Vranje
Hits: 41
Dana 05.09.2019. godine, sa početkom u 15:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Moštanica , opština Vranje - grad, Ivanović Dejan sa temom:
1. 15:30 do 16:30 Primer dobre poljoprivredne prakse-prezentacija sorti paprike u tipu krupne kapije - ajvaruše , savetodavac Nada Lazović - Đoković

Tema:Primer dobre poljoprivredne prakse-prezentacija sorti paprike u tipu krupne kapije - ajvaruše Cilj:Upoznavanje poljoprivrednih proizvodjača sa novim sortimentom paprike u tipu krupne kapije, primenjenom tehnologijom gajenja i njihovim karakteristikama.Proizvodjaći su upoznati i sa primenjenim organskim mineralnim djubrivima, fungicidima i sredstvima za odbijanje. Oglednoj farmi je prisustvovalo 6 proizvodjača.
Koordinator: Nada Lazović - Đoković


Izvor: PSSS Vranje