Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Niš

On Avgust 28, 2019
At Niš
Posted by PSSS Nis
Hits: 56
Dana 28.08.2019. savetodavac Tanja Petrović posetio je udruženje Udruženje proizvođača goveda Simentalac Vitoševac, mesto Vitoševac, opština Ražanj, u periodu od 14:30 do 15:00 časova
Cilj posete udruženju bio je da pored određivanja vremena početka siliranja proizvođačima predstavi značaj o visini košenja biljke kukuruza kao i dužina seckanja kukuruza za silažu.


Izvor: PSSS Niš