Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Novi Pazar

On Avgust 20, 2019
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 64
Dana 20.08.2019. godine, sa početkom u 14:15 održana je obilazak ogledne farme, mesto Sudsko Selo , opština Novi Pazar - grad, polj. gazd. Milosavljević Žarko sa temom:
1. 14:15 do 15:00 Značaj vođenje evidencije na pg i primene dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji crnog luka , savetodavac Svetlana Šućević

Obavljena je poseta oglednoj farmi čiji je cilj bio prezentacija dobrih rezultata u proizvodnji crnog luka kao i značaj vođenja evidencije na gazdinstvu (primene hemijskih sredstava i finansija ) sve u domenu primene dobre poljoprivredne prakse ...Prisutno je bilo 8 poljoprivrednika..
Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar