Objava: DAN POLJA KUKURUZA U DEBELICI - PSSS Poljoservis Knjaževac

On Avgust 19, 2019
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 74

Dana 19.08.2019. godine sa početkom u 10,00 časova PSSS Knjaževac održala je Dan polja kukuruza na parceli Miroljuba Miloševića u  Debelici, Opština Knjaževac. Proizvođačima je predstavljena  primenjena agrotehnika, agrometeorološki uslovi u toku vegetacije, a oni su na licu mesta mogli da sagledaju   proizvodne potencijale hibrida za silažu tri semenske kuće.Pojedinačni uzorci silaže svih hibrida biće laboratorijski ispitani, a rezultati prinosa i kvaliteta silaže biće prezentovani   na predavanjima. Ogled se izvodi kao samostalni,a  manifestaciji su prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave, zemljoradničkih zadruga i mediji.

Srdjan Cvetković, koordinator ogleda

Izvor: PSSS Poljoservis Knjaževac