Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

On Jul 22, 2019
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 93
Dana 22.07.2019. savetodavac Svetlana Šućević posetio je udruženje Udruženje farmera ,, Štitare", mesto Kovačevo, opština Novi Pazar - grad, u periodu od 09:30 do 10:45 časova
Tema sastanka je bila : Aktuelni Pravilnici i izmene Pravilnika MPŠV za 2019.god.Prisutna 4 člana Udruženja..


Izvor: PSSS Novi Pazar