Najava: RADIONICA-PSSS Valjevo

On Jul 16, 2019
At Valjevo
Posted by PSSS Valjevo
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 58
Dana 16.07.2019. godine, sa početkom u 13:00 održaće se radionica, mesto Babina Luka , opština Valjevo - grad, Poljoprivredno gazdinstvo Milinković Slobodana sa temom:
1. 13:00 do 14:00 Postavljanje lovne klopke za Scaphoideus titanus , savetodavac Milena Dražić

Tokom radionice prisutni će biti upoznati sa načinom postavljanja lovne klopke za Schapoideus titanus, značajnog vektora fitoplazme Flavescence doree
Koordinator: Milena Dražić


Izvor: PSSS Valjevo